Bewegen in ons gezondheidscentrum

Bewegen in ons gezondheidscentrum 2018-05-07T14:21:46+02:00

FYSIOplus | Training

Ouderen die blijven bewegen winnen gezonde levensjaren

Prof. dr. Marijke Hopman-Rock werkzaam bij TNO in Leiden vraagt in haar oratierede aan VU medisch centrum op 16 april beleidsmakers en politici om lichamelijke activiteit van ouderen de komende jaren hoger op hun agenda te zetten. Uit onderzoek is gebleken dat voldoende bewegen preventief werkt, het voorkomt ziektes en de verergering daarvan, en kan leiden tot meer zelfstandigheid en gezonde levensjaren. Met een gezamenlijke nationale en internationale inspanning kan volgens haar een belangrijke stap voorwaarts worden gezet. Met haar rede aanvaardt Hopman-Rock de functie van bijzonder hoogleraar lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen aan het EMGO instituut, afdeling Sociale geneeskunde van het VUmc te Amsterdam. De bijzondere leerstoel is ingesteld door het Lorentz-van Iterson fonds (LIFT) van TNO.

IMG_0208Nederland vergrijst in een snel tempo. Toch willen we allemaal zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven houden. Uit onderzoek is gebleken dat voldoende bewegen preventief werkt: het voorkomt ziektes en de verergering daarvan. Ouderen die blijven bewegen kunnen gezonde levensjaren winnen. Minder bekend is dat bewegen nog veel meer kan worden ingezet in de zorg, om ouderen te activeren en zelfstandig te houden. De vraag naar zorg zou daardoor in de toekomst af kunnen nemen. En daarmee ook de kosten. Omdat Nederlanders niet genoeg bewegen bedragen de medische kosten momenteel bijna 700 miljoen euro per jaar.

Kansen meer bewegen onvoldoende benut
Ouderen die actief zijn en voldoende bewegen hebben een hogere zelfredzaamheid en minder kans op chronische aandoeningen zoals diabetes en osteoporose. Met zoveel bekende voordelen van bewegen zou je verwachten dat veel ouderen regelmatig lichamelijk actief zijn. Dat blijkt niet het geval. Ouderen bewegen veel minder dan jongere mensen. De meeste ouderen weten wel dat bewegen gezond is, maar met die wetenschap is nog niet zomaar hun gedrag veranderd. In de ouderenzorg is men zich nog onvoldoende bewust dat bewegen een bijdrage kan leveren aan behoud van zelfstandigheid. Maar ook beleidsmakers zien de kansen die bewegen biedt nog onvoldoende: werkzame programma’s die nodig zijn om ouderen meer en beter te laten bewegen halen de praktijk vaak niet.

Onderzoek naar beïnvloeding gedrag
De bijzondere leerstoel ‘Lichamelijke activiteit en gezondheid bij ouderen’ gaat kennis ontwikkelen om meer ouderen aan het bewegen te krijgen. Nieuw onderzoek gaat bijvoorbeeld over beïnvloeding van bewuste en onbewuste processen die een rol spelen bij iemands gedrag. Bovendien zal gezocht worden naar goede manieren om bewegingsprogramma’s die in de praktijk hun succes bewezen hebben, op grotere schaal in te zetten als preventiemiddel en te integreren in de ouderenzorg. Prof. dr. Marijke Hopman-Rock vraagt beleidsmakers en politici om het onderwerp de komende jaren hoger op hun agenda te zetten. Met een gezamenlijke nationale en internationale inspanning kan volgens haar een stap voorwaarts worden gezet.

Voorafgaand aan de oratie is door [email protected], een samenwerkingsverband tussen TNO en het EMGO Instituut, het Symposium “Ouderen en participatie: Gezond meedoen!” georganiseerd.

Bron: VU medisch centrum Amsterdam