Manuele Therapie Totaal (MTT)

Manuele Therapie Totaal (MTT) 2018-04-12T19:04:54+02:00

Veel klachten ontstaan door bewegingsstoornissen in de gewrichten van de wervelkolom, armen en benen. Onze behandeling is erop gericht bewegingsfuncties van deze gewrichten te verbeteren. Het analyseren van uw eigen beweegpatroon is bepalend.

Manuele Therapie Totaal(MTT) het toepassen van specifieke handgrepen aan de gewrichten die met grote nauwkeurigheid, zachte druk en zo mogelijk pijnvrij  worden uitgevoerd verbeteren de gewrichtsfuncties.

Deze unieke behandelvorm zal uw totaal bewegen, door het bij-sturen van de gewrichtsbewegingen, verbeteren. Sturen is geen manipulaties of kraken. Manuele Therapie Totaal(MTT) verbeterd het bewegen van uw gewrichten. “Goed” bewegen biedt u de voorwaarden waardoor uw klachten verminderen. Daarnaast coachen en begeleiden wij u zodat u ook zelf invloed blijft uitoefenen op uw herstel en het behoud van goed bewegen. Hierdoor kunt u zelf nog beter met uw klachten omgaan en uw zelfredzaamheid vergroten.

Behandelingen Manuele Therapie Totaal(MTT) duren een half uur tot drie kwartier en worden meestal na 1-2 weken herhaald.
Uw therapeut overlegt hierover met u. Na 3-4 behandelingen kijken we samen met U of er voldoende verbetering is. Meestal zijn niet meer dan 6-8 behandelingen in een tijdsbestek van 2 maanden nodig. Als de voorwaarden om goed te kunnen bewegen verbeterd zijn, verdwijnen of verminderen uw klachten overtuigend.